zamjena kućišta

Važnost kućišta

Zašto zamijeniti kućiste?

Osnovna svrha kućišta je zaštita unutarnjih elektroničkih komponenti. 

Ukoliko dođe do oštećenja kućišta ili se pak istroše gumbići na ključu može doći do oštećenja osjetljivih unutarnjih komponenti zbog prodiranja prljavštine, vlage ili zbog mehaničkog utjecaja.

Zamjenite vaše kućište na vrijeme te spriječite NEPOTREBNE TROŠKOVE!

Procedura

moguće slanje poštom !

1. Kontaktirajte nas putem linka “ŽELIM KUĆIŠTE” ili pošaljite upit naš email: lokot.autokljuc@gmail.com

2. Vaš ključ pošaljite na adresu: Lokot d.o.o. , Pavla Rittera Vitezovića 3A, 51000 Rijeka

3. Naš stručni tim zatim pregledava ispravnost i  prebacuje elektroniku iz vašeg ključa u novo kućište, te se sjekirica ključa narezuje najvećom kompjuterskom preciznošću kako bi se osigurala vrhunska kvaliteta.

4. Nakon što naš tim završi s izmjenom kućišta ključ BESPLATNO šaljemo na vašu adresu (na području Republike Hrvatske).